Pomysł projektu ukształtował się w ciągu ostatnich czterech lat poprzez szczegółowe konsultacje, a następnie podjęte próby współpracy między potencjalnymi wykonawcami, analizę globalnych trendów w tej dziedzinie oraz możliwości realizacji różnych pomysłów. Wzięto pod uwagę nie tylko dostępny sprzęt technologiczny i pomiarowy, ale także faktyczny poziom wykonanych prac oraz akceptację najważniejszej idei projektu polegającej na podporządkowaniu wszystkich możliwych działań realizacji głównego celu projektu. Obecnie dysponujemy przemyślaną i dojrzałą koncepcją rozwiązania głównego problemu – wytworzenia wyspecjalizowanego urządzenia wysokiej jakości do wykrywania zapachów emitowanych przez szkodniki leśne.

Proponowane urządzenie jest wynikiem wieloletnich doświadczalnych prac badawczych prowadzonych przez pracowników Politechniki Warszawskiej. Wytworzony system elektroniczny, nazwany umownie e-NOSEM, służy do oceny i klasyfikacji zapachów. Przyrząd został zbudowany przy wykorzystaniu szerokopasmowych czujników elektrochemicznych, sieci neuronowej i oprogramowania komputerowego. Wersja demonstracyjna e-NOSA została następnie wykorzystana do identyfikacji zapachu “podrabianych” papierosów i odróżniania ich od oryginalnych. Podjęto udaną próbę identyfikacji zanieczyszczenia żywności, np. salmonellą. Z powodzeniem zarejestrowano zapach feromonów emitowanych przez kilka rodzajów owadów w środowisku leśnym. Nasz e-NOS był również używany do wykrywania min plastikowych. Zbudowany przez nas e-NOS został opatentowany. Pomiary feromonów owadzich w lesie przeprowadzono we współpracy PW i IBL. Pierwsze przygotowania do wdrożenia i produkcji naszego e-NOSA podjął Leszek Guzy, obecny Prezes Zarządu przedsiębiorstwa CORAS, który jest członkiem proponowanego konsorcjum projektu PROZEL. Nasz e-NOS został szczegółowo przedstawiony przez polską telewizję TVP jako pierwsza pozycja w ramach cyklu programowego o wynalazkach Politechniki Warszawskiej. Nasz e-NOS był tam obszernie zaprezentowany w wersji z rozłożonymi elementami. Wszyscy członkowie proponowanego konsorcjum PROZEL, od czterech lat – z przerwami wywołanymi brakiem wsparcia finansowego – współpracowali ze sobą nad różnymi możliwościami wykorzystania e-NOSA. Wierzymy, że doświadczenie pracy zespołowej zdobyte w tym okresie pozwoli na sprawną, merytoryczną współpracę mającą na celu zbudowanie nowej wersji e-NOSA z czujnikami szerokopasmowymi i wąskopasmowymi, a także ze znacznie wyższą czułością i selektywnością w stosunku do istniejącej wersji.

Close Menu